ข้อตกลงและเงื่อนไข
ขอต้อนรับเข้าสู่ www.poompuang.com ทางเราให้ความถึงความสำคัญและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะทำหน้าที่จัดการและป้องกันข้อมูลของคุณ และดำเนินการอย่างเหมาะสม
โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างอย่างละเอียด
1.เราจะทำการป้องกันทางเทคนิคและองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย การนำไปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2.เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
3.ธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเราจะได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้ารหัส
4.คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเราให้เป็นความลับ เราจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณ (ยกเว้นเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา)
5.หากคุณมีเจตนาในการใช้เว็ปไซต์เพื่อคุกตามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ
6.ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.เราจำเป็นต้องมีการเข้าถึง IP address cookies และเข้าถึงตำแหน่ง GPS ของคุณ เพื่อการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ)
8.ขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะสมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากตรวจสอบบัญชีของคุณและพบว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่ล่าสุด หรือไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ
9.ภาพและเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท ฟู้ดออนไลน์ จำกัด ห้ามมิให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ
10.หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ 062-535-8885