นโยบายทางการตลาด
“บริษัท ฟู้ดออนไลน์ จำกัด” มีความมุ่งหวังเข้ามาช่วยบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล รวมทั้งผู้บริโภคุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจัดจำหน่ายและให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายในสถานะการณ์ปัจจุบัน
“บริษัท ฟู้ดออนไลน์ จำกัด” จึงมีแนวคิดในการสร้างรถฟู้ดทรัค โดยใช้ชื่อว่า “รถพุ่มพวงออนไลน์”เพื่อมาเป็นศูนย์กลางการตลาดรูปแบบใหม่ เราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งเป็นสถานะการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นออกไปจับจ่ายใช้สอยตามตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ได้ลำบากและยากยิ่งขึ้น
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา “รถพุ่มพวงออนไลน์” ของเราจึงได้มีการสร้าง Platform ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกและตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้เข้ามาใช้งาน เราจะทำให้การซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น และนอกจากนี้นั้นผู้บริโภคจะสามารถค้นหา “รถพุ่มพวงออนไลน์” ได้จากทุกๆที่
เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่ยุค Internet of thing “รถพุ่มพวงออนไลน์” ของเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การซื้อขายตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งาน และเรายังมีการเชื่อมโยงกันทางด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการนำเอา Big data เข้ามาใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ จะทำให้กลุ่มลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และยังเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของคุณ หากคุณเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “รถพุ่มพวงออนไลน์”